top of page

תיקון חוק בפורטוגל יאפשר אזרחות לבני זוג וילדים  קטינים!

חוק ההגירה הפורטוגלי כולל מעתה גם בני משפחה שאינם ממוצא ספרדי או פורטוגלי. מדובר בבשורה עבור אלפים המעוניינים בהליך קבלת אזרחות פורטוגלית או כבר החלו בו.

ב-2015 עבר בפורטוגל חוק המאפשר לצאצאי יהודים ממוצא ספרדי לקבל אזרחות פורטוגלית מבלי לוותר על אזרחות קיימת. ההליך הוא בירוקרטי בעיקרו ופשוט יותר מהמסלול לקבלת אזרחות ספרדית ליהודים ממוצא ספרדי אשר הסתיים. כדי לקבל אזרחות פורטוגלית, אין צורך במעבר מבחנים או טיסה לפגישה עם הנוטריון כפי שנדרש בהליך לקבלת אזרחות ספרדית ליהודים ממוצא ספרדי.

מהם היתרונות של אזרחות פורטוגלית?

לאזרחות פורטוגלית המקנה אזרחות של האיחוד האירופאי יתרונות רבים כגון: מאפשרת מגורים ועבודה באופן חוקי במדינות האיחוד האירופי, לימודים מסובסדים במוסדות אקדמיים ביבשת, פטור מצורך בוויזה לארה"ב ועוד.

כתוצאה מכך, עשרות אלפים קפצו על ההזדמנות והגישו בקשות לאזרחות פורטוגלית. אלפים מתוכם כבר נענו בחיוב והטיפול בבקשותיהם של רבים אחרים נמצא בשלבים האחרונים.

בעבר נעשה בפורטוגל ניסיון לחוקק תיקון לחוק המקנה אזרחות ליהודים ממוצא ספרדי, כך שגם קטינים ובני זוג יוכלו לקבל אזרחות, אך ניסיון זה כשל. אך בשנה האחרונה , התקבל תיקון לחוק הגירה פורטוגלי אחר, שמטרתו להביא לאיחוד משפחות ובמסגרתו מוענקת אזרחות פורטוגלית לילדיהם הקטינים ולבני זוג של אזרחי המדינה.

נציגות משרדנו בפורטוגל פנו לרשויות האחראיות לבחינה ואישור הבקשות לאזרחות, וביקשנו להטמיע את שינוי החקיקה גם ביחס לבקשות המוגשות מתוקף חוק ההגירה הנוגע ליהודים ממוצא ספרדי. בקשתנו נענתה בחיוב והמשמעות היא הרחבת אוכלוסיית הזכאים.

מה היו התנאים לקבלת אזרחות עד השינוי בחוק?

בטרם התיקון לחוק, מבקש אזרחות פורטוגלית נדרש להיות בן 18 לפחות ולהוכיח כי הוא צאצא ליהודים ממוצא ספרדי/פורטוגלי. ילדיו הקטינים ובן זוגו לא יכלו לקבל אזרחות רק על סמך הקרבה המשפחתית והם היו צריכים להוכיח זיקה מיוחדת לפורטוגל, משימה לא פשוטה.

כיצד מתבצע ההליך לאחר התיקון?

התהליך מורכב מכמה שלבים שחייבים להתבצע בסדר מסוים לשם הוכחת העמידה בקריטריון "איחוד משפחות". הצלחת התהליך מותנית במקצועיות ובשליטה אבסולוטית בחוקי ההגירה הפורטוגלים. על פי התיקון החדש לחוק ההגירה, כשאדם מקבל אזרחות פורטוגלית ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות עבור ילדיו הקטינים.

את הבקשה לאזרחות הילדים הקטינים יש להגיש לרשויות בפורטוגל לאחר שהנישואים של מקבל האזרחות ובן/בת זוגו נרשמו במדינה.

לאחר שהזכאי לאזרחות פורטוגלית וילדיו קיבלו את האזרחות, ניתן להגיש בקשה לאזרחות גם עבור בן/ בת הזוג, ללא קשר למוצאם. חשוב להבהיר שתהליך קבלת האזרחות עבור בן הזוג אפשרי רק אם לו ולזכאי לאזרחות יש ילדים משותפים שקיבלו אזרחות פורטוגלית.

 נכון להיום, תהליך קבלת רישום הנישואין לוקח כשישה חודשים וקבלת האזרחות הפורטוגלית עבור הילד הקטין נמשך כשנה וההערכה היא כי יידרש פרק זמן זהה לשם קבלת האזרחות של בן הזוג.

כיצד מתבצע ההליך?

לאחר יצירת קשר עם המשרד והשארת פרטיים ליצירת קשר, נבצע בדיקת זכאות ללא כל התחייבות ונישלח מייל עם מידע מורחב. המשרד מייצג את לקוחותיו לאורך כל ההליך מתחילתו ועד סופו כולל ייצוג בפני הקהילה היהודית בפורטוגל והרשויות בפורטוגל עד לקבלת החלטה במתן האזרחות.

bottom of page