top of page

קבלת אזרחות פורטוגלית

Updated: Aug 22, 2021

מזל טוב! מה המעמד של בני זוג וילדים קטינים? לאחר קבלת אזרחות ניתן להגיש בקשה עבור הבעל או האישה מתוקף נישואין גם אם אינם ממוצא ספרדי או יהודים. החוק מציב מספר תנאים לקבלת האזרחות עבור בן או בת הזוג. יש להוכיח נישואים של מעל 3 שנים וילד משותף עם אזרחות פורטוגלית או להוכיח 6 שנות נישואין. לגבי קטינים, קטינים של אזרח פורטוגלי זכאים לאזרחות פורטוגלית.


10 views0 comments
bottom of page