top of page

עו״ד אתי אלמגור: תיקון לחוק בפורטוגל מקנה אזרחות פורטוגלית גם לקטינים ולמי שאינו יהודי ממוצא ספרדי!

Updated: Aug 17, 2021בשנת 2015 נפתח בפורטוגל פתח באמצעות חקיקה המאפשרת ליהודים ממוצא ספרדי, בני 18 ומעלה, לקבל אזרחות פורטוגלית. יחד עם זאת, ילדיהם הקטינים ובני זוגם, שרצו לקבל אזרחות אף הם, נדרשו להוכיח זיקה מיוחדת לפורטוגל בתהליך מורכב ומייגע מאחר ואינם זכאים לאזרחות פורטוגלית מתוקף החוק המאפשר קבלת אזרחות פורטוגלים כצאצאי יהודים ממוצא ספרדי. לאחרונה, חל תיקון לחוק אחר בפורטוגל, המרחיב את הזכאות לפיו:

  1. קטין שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית, זכאי לקבלת אזרחות פורטוגלית בהליך מקוצר. קיים הבדל בין הליך של קטין שנולד לאחר שההורה קיבל אזרחות פורטוגלית לבין קטין שנולד בטרם ההורה קיבל אזרחות פורטוגלית, אך בשני המקרים ניתן כיום להוציא לקטין אזרחות פורטוגלית.

  2. לגבי בני זוג, ניתן להוציא אזרחות גם אם לא יהודי או ממוצא ספרדי לאחר הוכחת 6 שנות נישואים או לאחר 3 שנות נישואים עם ילד משותף שהינו אזרחות פורטוגלי.


עו״ד אתי אלמגור, מה הם היתרונות של קבלת אזרחות פורטוגלית?


אזרחות פורטוגלית מקנה אפשרות לחיות ולעבוד במדינות האיחוד האירופי, ליהנות מלימודים מסובסדים במוסדות האקדמיים ביבשת, לקבל פטור מן הצורך בויזה לארה"ב, דרכון פורטוגלי המאפשר כניסה לאירופה כאשר היא פתוחה לאזרחי האיחוד בלבד כפי שקורה בעת הקורונה ועוד.11 views0 comments

Comments


bottom of page