לקוחות שטסו לפורטוגל להוציא דרכון פורטוגלי באמצעות איש הקשר שלי שם וזאת לאחר שהוצאתי להם אזרחות פורט

Updated: Aug 25

Thanks for the amazing and professional service. Etti was always attentive and responsive to all doubts and requests. After 6 months we were able to get our citizenship for us and our kids. GREAT JOB!!!3 views0 comments

Recent Posts

See All