אזרחות פורטוגזית

Updated: Sep 29

Happy holiday!!!

Now it's official, I'm a Portuguese citizen 💪 Thank you for the wonderful service. When I return to Israel, I will spread the voice about your services!!!

Thanks!!!


חג שמח

עכשיו זה רשמי, אני אזרח פורטוגלי 💪 תודה על השירות הנפלא

כשאשוב לארץ אעביר אליך עוד לקוחות

תודה